Over ons

Lees meer over onze passie voor de zorg 

Samen bouwen aan betere zorg 

ATR Zorg is gespecialiseerd in begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding en huishoudelijk hulp.

Met ons team van gekwalificeerde zorgprofessionals zorgen we elke dag ervoor dat de kwetsbare in onze samenleving weer een betekenisvol leven krijgen. Dat betekent actief zijn in de zorg.

Actief in de zorg betekent voor ons meer dan alleen de schakel zijn tussen een zorgprofessional een opdrachtgever. Daar stopt het niet. Nazorg is voor ons ontzettend belangrijk. Zorg is persoonlijk en dat moet zo blijven. Dus willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in Nederland door met enige regelmaat in contact te staan met alle stakeholders. Zorgverleners, gemeentes, (zelfstandige) zorgprofessionals en andere stakeholders. 

Onze missie & visie

Onze zorgverleners hebben oprechte aandacht voor cliënten. Wij hebben aandacht voor ieders persoonlijk verhaal en overtuigingen. ATR Zorg houdt rekening met de eigen normen en waarden van de cliënt. Wij sluiten onze zorg zoveel mogelijk daarop aan. Zo kan de client het leven blijven leiden dat hij/zij gewend is. ATR Zorg overlegt zoveel mogelijk met cliënten zelf, hun naasten en andere relevante zorgverleners. Op deze manier komen wij tot de beste zorgverlening. Onze medewerkers spreken de Nederlandse, de Arabische en de Turkse taal. Daardoor zijn wij in staat een grote groep zorgvragers te bedienen.

De medewerkers van ATR Zorg werken altijd vanuit de volgende twee pijlers:

  • voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt;
  • vakkennis en professionaliteit.

ATR Zorg B.V. verleent thuiszorg. Onder thuiszorg wordt onder andere begrepen Persoonlijke Verzorging, Huishoudelijke Zorg en Begeleiding. Daarbij richt ATR Zorg B.V. zich voornamelijk op ouderen, voornamelijk met dementieproblematiek.

ATR Zorg B.V. kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten met de volgende zorgvraag:

  • Nachtzorg;
  • Intramurale zorg;
  • Verblijf (lang- en kortdurend);
  • Zorg op afstand;
  • Verpleging
  • Onplanbare zorg (cliënten die door de aard van hun ziekte en beperkingen naar verwachting meerdere keren per week persoonlijke verzorging, verpleging of begeleidingmoeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden).

 

Heb je ook een passie om mensen te helpen?

img